Prawo chroni sygnalistów

Prawo chroni sygnalistów: wraz z wprowadzeniem dyrektywy do polskiego prawa, pracodawcy muszą opracować procedury i kanały, aby zgłaszanie naruszeń było jak najprostsze. Ten kanał musi być najpierw poufny. Żadna osoba nieupoważniona nie może uzyskać dostępu do danych sygnalisty. Jedynym momentem, w którym dane sygnalisty mogą zostać ujawnione, jest moment wszczęcia przez...